wat is effectieve organische stof

Wat is effectieve organische stof

Organische stof is een bekend onderdeel uit organische meststoffen en een zeer belangrijke voedingsbron voor de bodem. Naast organische stof bestaat er ook effectieve organische stof. Wat is effectieve organische stof en wat is het verschil met ‘gewone’ organische stof? Waarom wordt effectieve organische stof gemeten in de bodem? En wat  doet effectieve organische stof voor de bodem op de lange termijn? Allemaal vragen waarop we antwoord geven in dit artikel.

De betekenis van effectieve organische stof

Dit is het gedeelte van de organische stof wat na een jaar overblijft in de bodem. Organische stof dien je toe aan een bodem via meststoffen, mest, compost, groenbemesters en gewasresten. In het eerste jaar na het toedienen verteert hiervan een groot gedeelte. Dit komt doordat het makkelijk afbreekbaar is. Het restant wat overblijft is de effectieve organische stof.

De bijdrage van organische stof versus effectieve organische stof

Wat doet effectieve organische stof voor de bodem? De bijdrage van effectieve organische stof aan de bodem is groter dan van de makkelijk afbreekbare organische stof. Minder groot betekent niet automatische minder belangrijk, alleen het effect is anders. Organische stof geeft op korte termijn veel voeding voor het bodemleven en na dit afbraakproces blijft de effectieve organische stof over die een grotere bijdrage levert aan de bodemstructuur.

Als we het samenvatten kun je zeggen dat organische stof als totaal bijdraagt aan een luchtige bodemstructuur en een evenwichtig bodemleven. Organische stof bevordert bodemvruchtbaarheid en verhoogt het vochtvasthoudend vermogen van de bodem. Kortom, onmisbaar voor de bodem en bodemleven. Kom meer te weten over de andere effecten van organische stof vanuit organische meststoffen.

Het perfecte organische stofgehalte

Er is geen cijfer of percentage te koppelen aan het meest ideale organische stofgehalte voor de bodem. Belangrijk is om een goede balans aan te brengen in de aanvoer van organisch materiaal. Dat betekent een gevarieerd aanbod toedienen aan de bodem van organische meststoffen, compost en groenbemesters. Op deze manier breng je makkelijk afbreekbaar (labiel) en moeilijk afbreekbaar (stabiel) organisch materiaal in de bodem. Hoe stabieler de organische stof in de aanvoer is, hoe meer het bijdraagt aan het organische stofgehalte in de bodem.

Organische stof en effectieve organische stof in verschillende soorten mest

Hieronder een vergelijking in organische stof en effectieve organische stof in verschillende soorten mest en meststoffen.

effectieve organische stof in meststoffen