• Missie & visie

Komeco is ontstaan vanuit het idee om van een zogenoemde reststroom een volwaardig product te maken wat voor meer doeleinden en het gehele jaar gebruikt kan worden. De productie en kwaliteit van onze organische meststoffen vragen om vakmanschap en tijd.

Vanuit ons composteerproces ontstaat een 100% natuurlijke, hoogwaardige en onkruidvrije meststof, die bijdraagt aan een gezonde bodem. Hieronder leest u meer over onze missie en visie en hoe wij circulair ondernemen toepassen binnen het bedrijf.

Onze missie | Komeco staat voor het ontwikkelen van milieuvriendelijke producten van hoge kwaliteit, die bijdragen aan een circulaire kringloop, gezonde bodem en daarmee gezond voedsel.

Onze visie | De wereldbevolking groeit en de behoefte aan kwalitatief goed en gezond voedsel ook. In de afgelopen decennia is de bodem intensief gebruikt. Wereldwijd speelt een tekort aan organische stof in de bodem. Door meer aandacht te geven aan het verbeteren van de bodem, kan de bodemkwaliteit verhoogd worden en kunnen gewassen beter groeien. Komeco wilt met haar producten bijdragen aan een gezonde en vruchtbare bodem, wat zorgt voor betere en hogere gewasopbrengsten en gezond voedsel voor toekomstige generaties.

“Ontwikkeld door de natuur, vervaardigd met een moderne composteringstechniek en bedoeld voor het voeden van de bodem.”

Ontwikkeld door de natuur:
De grondstof voor onze producten is dierlijke mest, wat we regionaal verkrijgen vanuit gecertificeerde bedrijven.

Vervaardigd met een moderne composteringstechniek:
Komeco maakt gebruik van een innovatieve biologische composteringstechniek, waaruit een 100% natuurlijke, hoogwaardige en onkruidvrije meststof ontstaat.

Bedoeld voor het voeden van de bodem:
Komeco’s gecomposteerde organische meststoffen hebben een hoog water opnemend vermogen en bevatten de juiste voedingswaarden voor de bodem. Het organisch stofgehalte, N-P-K gehalte, calcium, magnesium en sporenelementen in de organische meststoffen dragen bij aan een gezonde bodem, waarop gewassen en planten dieper kunnen wortelen en beter groeien.

Komeco en circulair ondernemen

Als producent van organische meststoffen is Komeco een schakel tussen veehouderij en landbouw en past daarmee goed in het thema kringlooplandbouw.

Het productieproces is gebaseerd op een circulair principe. Wij verwerken (overtollige) dierlijke mest uit de regio tot een organische meststof. Vervolgens kan de meststof het gehele jaar gebruikt worden in de landbouw, tuinbouw en tuinen voor het voeden van de bodem en bodemleven.

Het productieproces in beeld

1. Inkoop grondstof
2. Compostering
3. Persen en verpakken
4. Verkoop en distributie
5. Toepassing

Een gezonde bodem begint bij Komeco
  • Een rijkere bodem begint bij Komeco

© Copyright 2024 Komeco B.V. | Ontwerp en realisatie: StudioTof! -