• Komeco is erkend producent van organische meststoffen. De producten van Komeco zijn gecertificeerd namens Control Union, Ecocert, OMRI en Skal.

Komeco is erkend mestverwerker (NVWA en Skal) en als mestproducent van organische meststoffen is Komeco gecertificeerd volgens de EU 1069/2009 voorschriften. Als producent en leveranciers van mestkorrels levert Komeco wereldwijd en met de juiste documenten.

Control Union

Komeco is als producent van organische meststoffen gecertificeerd door Control Union, wat inhoudt dat Komeco meststoffen kan produceren welke zijn toegelaten als meststof in de biologische landbouw volgens de Europese richtlijnen (EEG 834/2007 en 889/2008).

Ecocert

Ecocert is één van de grootste biologische en meest erkende certificeringsorganisaties ter wereld. Zij houden zich onder andere bezig met het certificeren biologische producten en gerelateerde producten die in de biologische landbouw zijn toegestaan. Een product is biologisch wanneer het voldoet aan de specifieke regels voor biologische landbouw, zoals vastgelegd in de voorschriften van de Europese Unie. De organische meststoffen van Komeco vallen onder de EC 834/2007 voorschriften.

Skal

Skal is een onafhankelijke toezichthouder op het gebied van biologische producten en landbouw in Nederland. Er wordt door Skal toezicht gehouden op de hele biologische keten en men moet voldoen aan alle wettelijke voorschriften die vanuit de EU zijn bepaald. Komeco is door Skal erkend als intermediair en toegestaan om biologische mest te verwerken en biologische mestkorrels (Komeco Bio) te verkopen in de biologische landbouw.

German Input List – by FiBl GmbH

FERTISOL staat op de German input list. Deze lijst wordt jaarlijks gepubliceerd door FiBl Projekte GmbH. Het bevat producten die voldoen aan de biologische wetgeving van de Europese Unie en aan de Duitse wetgeving voor algemene landbouw. Dit betekent dat FERTISOL voldoet aan de Verordening (EG) nr. 889/2008.

OMRI

OMRI is een organisatie zonder winstoogmerk die zich als onafhankelijke partij bezighoudt met de beoordeling van producten die op biologische wijze zijn geproduceerd of verwerkt. Komeco’s merk FERTISOL staat op de OMRI Product List en is daarmee toegelaten als meststof in de biologische teelt volgens de Amerikaanse en Canadese regelgeving.

Een rijkere bodem begint bij Komeco

  • Een rijkere bodem begint bij Komeco
© Copyright 2024 Komeco B.V. | Ontwerp en realisatie: StudioTof! -