• Bodem en grasland

BODEMVOEDING

Een gezonde bodem is de juiste basis om gewassen en planten optimaal te laten groeien.

In de bodem bevindt zich een uitgebreid bodemleven met verschillende eisen als het gaat om voeding. In een wirwar aan verschillende soorten bodemvoeding is het belangrijk te begrijpen wat voor de bodem nu de juiste voeding is.

Mineralisatie
De bodem heeft een percentage organische stof waarvan niet alleen het bodemleven profiteert, maar ook de gewassen en planten die erin of erop groeien. De organische stof en het organisch materiaal leveren veel voedingsstoffen voor gewassen/planten. Door afbraak hiervan in de bodem worden voedingsstoffen vrij gemaakt voor de plantengroei. Dit proces wordt mineralisatie genoemd en gebeurt optimaal tijdens het groeiseizoen als de bodemtemperatuur hoger is. Maar het kan geen eenrichtingsverkeer zijn. De afbraak van organisch materiaal in de bodem, betekent dat de bodem en het bodemleven met regelmaat organische stof toegediend moeten krijgen. Het is hun voedsel om te kunnen blijven voortbestaan.

Door met regelmaat organische stof aan te voeren, wordt het proces van mineralisatie optimaal gestimuleerd. Het bodemleven kan in leven blijven omdat continu voedsel wordt aangeboden. Hierdoor ontstaat een stabiel proces in de bodem waarbij voedingsstoffen vrijgemaakt kunnen worden tijdens de groei van de gewassen.

Organische mest
Organische stof is een belangrijk onderdeel van compost en organische meststoffen. U kunt dus stellen dat de diverse soorten mest die we in Nederland kennen kunnen dienen als bodemvoeding. De moeilijkheid is vaak hoe deze op een optimale manier kunnen worden verspreid. Veelal zijn zware mestverspreiders nodig om compost of vaste mest te kunnen verspreiden. Dit past niet altijd na of voor elk gewas. Organische meststoffen zoals die van FERTISOL kunnen worden verspreid met de kunstmeststrooier zonder structuurbederf van bodem. Dat geeft de kans om voor, tijdens of na elke teelt organische mest toe te dienen en daarmee de bodem blijvend te voeden.

Daarnaast is bij het uitrijden van mest of compost nooit zekerheid hoeveel N-P-K en andere voedingsstoffen er exact worden verspreid over het land. Met FERTISOL heeft u de zekerheid van constante en vaste gehaltes. Tevens is er een risico bij het aanvoeren van mest dat er zich onkruidzaden en pathogenen in de mest bevinden, wat bij organische meststoffen (zoals die van FERTISOL) niet voorkomt door het composteren.

Voed de bodem

Komeco tabel bodemvoeding

De grafiek hierboven laat het verschil zien tussen 1x per 4 jaar een zogenoemd groot bord met eten en ieder jaar een kleiner bord met eten. De hoeveelheid bodemleven blijft stabieler en kan daarmee onder andere de processen van mineralisatie, opbouw van de bodemstructuur en zuurstofvoorziening veel beter in stand houden.

Met organische mest, zoals van FERTISOL, geeft u het brede pakket aan voedingselementen in de juiste verhouding aan uw bodem. Het is een waardevolle aanvulling voor de ‘maaltijd’ van uw bodem.

  • Bodem en grasland

ORGANISCHE STOF
Makkelijk afbreekbaar organisch materiaal, zoals plantenresten, mest, compost, resten van bodemleven. Humus is de stabiele vorm van de organische stof, maar breekt moeilijk af.

ORGANISCH MATERIAAL
Levende stoffen van het aardoppervlak, zoals bladeren en uitwerpselen en afgestorven planten en dieren.

SPORENELEMENTEN
Kleine bouwstoffen die onmisbaar zijn voor plantengroei, zoals borium, mangaan, koper, molybdeen en zink.

BODEMGEZONDHEID

Komeco-bodemgezondheid-bodemvoeding
Een gezonde bodem is de juiste basis om gewassen en planten optimaal te laten groeien.

ORGANISCHE STOF
Makkelijk afbreekbaar organisch materiaal, zoals plantenresten, mest, compost, resten van bodemleven. Humus is de stabiele vorm van de organische stof, maar breekt moeilijk af.

ORGANISCH MATERIAAL
Levende stoffen van het aardoppervlak, zoals bladeren en uitwerpselen en afgestorven planten en dieren.

SPORENELEMENTEN
Kleine bouwstoffen die onmisbaar zijn voor plantengroei, zoals borium, mangaan, koper, molybdeen en zink.

BODEMGEZONDHEID

Komeco-bodemgezondheid-bodemvoeding
  • Bodem en grasland
  • Bodem en grasland
© Copyright 2024 Komeco B.V. | Ontwerp en realisatie: StudioTof! -