• Door de bodem van de juiste voedingsstoffen te voorzien, heeft dit in een later stadium een positief effect op de groei van de plant.

PLANTENVOEDING

Niet alleen een bodem heeft voeding nodig, maar uw gewassen ook. Door de bodem van de juiste voedingsstoffen te voorzien, heeft dit in een later stadium een positief effect op de groei van de plant. Daarom leggen we u uit wat organische meststoffen betekenen voor de planten en hoe ze indirect dienen als plantenvoeding.

Om de gewassen te bemesten geeft u direct meststoffen aan de plant. Vaak ligt het accent op stikstof (N), fosfaat (P2O5) en kali (K2O), maar de plant heeft meer voedingsstoffen nodig om te groeien, zoals calcium, magnesium en sporenelementen. We leggen u graag uit waar de verschillende voedingsstoffen voor dienen.

N-P-K
In tegenstelling tot kunstmest zijn in organische mest alle voedingsstoffen aanwezig die een plant nodig heeft. In het algemeen bevat mest voedingsstoffen, maar deze zijn niet allemaal direct beschikbaar voor de plant. Het deel wat wel werkzaam is wordt een werkingscoëfficiënt genoemd. Voor stikstof geldt dat er een minerale en een organisch gebonden vorm in de mest aanwezig is. De minerale vorm is direct beschikbaar voor de plant. De organische vorm komt geleidelijk vrij door de afbraak door het bodemleven.

Toepassing organische meststof
Komeco heeft diverse proeven gedaan op landbouwgronden waaruit is gebleken dat 60 % van de stikstof uit FERTISOL in het seizoen van toediening beschikbaar is voor het gewas. Overigens in de eerste week komt al de helft beschikbaar! Er komt meer stikstof vrij naarmate het gewas langer op het veld staat. Bijvoorbeeld peen kan meer stikstof tot zich nemen dan graan omdat de stikstofopname periode langer is van peen. In deze proef is aangetoond dat 40% van het fosfaat en 90% van de kali beschikbaar is uit FERTISOL. Vanuit de waarnemingen in het veld is vooral later in het groeiseizoen te zien dat het gewas langer vitaal blijft door het langer groen blijven van het loof (op basis van gewaswaarnemingen in consumptieaardappelen).

Zowel gewone als gecomposteerde mest bevatten stikstof, fosfaat en kali, maar de gehaltes kunnen per partij mest enorm wisselen. Daarom is bij het uitrijden van mest niet duidelijk of u overal hetzelfde percentage N-P-K verspreidt. Bij organische meststoffen van Komeco is dat wel het geval. Bij Komeco wordt tijdens het gecontroleerde composteringsproces de kippenmest goed gemengd en is daardoor homogeen van samenstelling. Daarmee leggen de FERTISOL korrels een goede basis voor elke teelt.

Stikstofbeschikbaarheid

De grafiek laat zien hoe de stikstofbeschikbaarheid verloopt ten opzichte van het groeiseizoen van een gewas. Voor deze grafiek wordt bij het bemestingsplan rekening gehouden met het toedienen van bemesting in 3 keer.

Komeco tabel stikstofopname van FERTISOL

De donkergroene stippellijn is een cumulatieve lijn van de stikstofopname van het gewas. Na het toepassen van bemesting neemt het gewas stikstof op. Naarmate het groeiseizoen vordert wordt er meer en meer stikstof opgenomen van het totaal gegeven stikstof. Let wel, het verschilt per gewas hoeveel stikstof er (van het totaal) wordt opgenomen.

De bruine lijn geeft een  bemestingsplan zonder FERTISOL weer. De groene lijn geeft het bemestingsplan met FERTISOL weer. In dit geval is de eerste gift (A1) degene met FERTISOL korrels en bij de tweede (A2) en derde (A3) gift een ander type bemesting.

De bemesting met FERTISOL betekent dat een ander type bemesting vervalt. De toegevoegde waarde van het toedienen van FERTISOL vindt vooral aan het einde van het groeiseizoen plaats. Juist aan het einde van het groeiseizoen is het voor sommige gewassen moeilijk om vitaal te blijven., zoals te zien bij de bruine lijn. Met FERTISOL als basisbemesting komen tijdens de groei voedingsstoffen vrij voor een geleidelijke groei. Met FERTISOL blijft het gewas vitaal tot aan de oogst.

PLANTENVOEDING

Niet alleen een bodem heeft voeding nodig, maar uw gewassen ook. Door de bodem van de juiste voedingsstoffen te voorzien, heeft dit in een later stadium een positief effect op de groei van de plant. Daarom leggen we u uit wat organische meststoffen betekenen voor de planten en hoe ze indirect dienen als plantenvoeding.

Om de gewassen te bemesten geeft u direct meststoffen aan de plant. Vaak ligt het accent op stikstof (N), fosfaat (P2O5) en kali (K2O), maar de plant heeft meer voedingsstoffen nodig om te groeien, zoals calcium, magnesium en sporenelementen. We leggen u graag uit waar de verschillende voedingsstoffen voor dienen.

N-P-K
In tegenstelling tot kunstmest zijn in organische mest alle voedingsstoffen aanwezig die een plant nodig heeft. In het algemeen bevat mest voedingsstoffen, maar deze zijn niet allemaal direct beschikbaar voor de plant. Het deel wat wel werkzaam is wordt een werkingscoëfficiënt genoemd. Voor stikstof geldt dat er een minerale en een organisch gebonden vorm in de mest aanwezig is. De minerale vorm is direct beschikbaar voor de plant. De organische vorm komt geleidelijk vrij door de afbraak door het bodemleven.

Toepassing organische meststof
Komeco heeft diverse proeven gedaan op landbouwgronden waaruit is gebleken dat 40 % van de stikstof uit FERTISOL in het seizoen van toediening beschikbaar is voor het gewas. Overigens in de eerste week komt al de helft beschikbaar! Er komt meer stikstof vrij naarmate het gewas langer op het veld staat. Bijvoorbeeld peen kan meer stikstof tot zich nemen dan graan omdat de stikstofopname periode langer is van peen. In deze proef is aangetoond dat 40% van het fosfaat en 90% van de kali beschikbaar is uit FERTISOL. Vanuit de waarnemingen in het veld is vooral later in het groeiseizoen te zien dat het gewas langer vitaal blijft door het langer groen blijven van het loof (op basis van gewaswaarnemingen in consumptieaardappelen).

Zowel gewone als gecomposteerde mest bevatten stikstof, fosfaat en kali, maar de gehaltes kunnen per partij mest enorm wisselen. Daarom is bij het uitrijden van mest niet duidelijk of u overal hetzelfde percentage N-P-K verspreidt. Bij organische meststoffen van Komeco is dat wel het geval. Bij Komeco wordt tijdens het gecontroleerde composteringsproces de kippenmest goed gemengd en is daardoor homogeen van samenstelling. Daarmee leggen de FERTISOL korrels een goede basis voor elke teelt.

Stikstofbeschikbaarheid

De grafiek laat zien hoe de stikstofbeschikbaarheid verloopt ten opzichte van het groeiseizoen van een gewas. Voor deze grafiek wordt bij het bemestingsplan rekening gehouden met het toedienen van bemesting in 3 keer.

Komeco tabel stikstofopname van FERTISOL

De donkergroene stippellijn is een cumulatieve lijn van de stikstofopname van het gewas. Na het toepassen van bemesting neemt het gewas stikstof op. Naarmate het groeiseizoen vordert wordt er meer en meer stikstof opgenomen van het totaal gegeven stikstof. Let wel, het verschilt per gewas hoeveel stikstof er (van het totaal) wordt opgenomen.

De bruine lijn geeft een  bemestingsplan zonder FERTISOL weer. De groene lijn geeft het bemestingsplan met FERTISOL weer. In dit geval is de eerste gift (A1) degene met FERTISOL korrels en bij de tweede (A2) en derde (A3) gift een ander type bemesting.

De bemesting met FERTISOL betekent dat een ander type bemesting vervalt. De toegevoegde waarde van het toedienen van FERTISOL vindt vooral aan het einde van het groeiseizoen plaats. Juist aan het einde van het groeiseizoen is het voor sommige gewassen moeilijk om vitaal te blijven., zoals te zien bij de bruine lijn. Met FERTISOL als basisbemesting komen tijdens de groei voedingsstoffen vrij voor een geleidelijke groei. Met FERTISOL blijft het gewas vitaal tot aan de oogst.

Calcium, Magnesium en sporenelementen

Door toediening van FERTISOL neemt niet alleen de beschikbaarheid van stikstof, fosfaat en kali toe, maar ook die van belangrijke elementen zoals calcium, magnesium en  sporenelementen. De beschikbaarheid van fosfaat neemt toe met 33%. Fosfaat is een element dat met andere elementen in de bodem makkelijk reageert en daardoor snel wordt vastgelegd. Voor Calcium geldt dat 60% vrijkomt binnen de eerste drie maanden en voor magnesium is dit 100%.

Kort samengevat geeft u met organische mest, zoals die van FERTISOL, het brede pakket aan voedingselementen in de juiste verhouding aan uw bodem.

Een goede bodemkwaliteit leidt tot betere gewasopbrengst. FERTISOL is daarmee een waardvolle aanvulling voor de ‘maaltijd’ van uw bodem.

Door de bodem van de juiste voedingsstoffen te voorzien, heeft dit in een later stadium een positief effect op de groei van de plant.

Door de bodem van de juiste voedingsstoffen te voorzien, heeft dit in een later stadium een positief effect op de groei van de plant.

Calcium, Magnesium en sporenelementen

Door toediening van FERTISOL neemt niet alleen de beschikbaarheid van stikstof, fosfaat en kali toe, maar ook die van belangrijke elementen zoals calcium, magnesium en  sporenelementen. De beschikbaarheid van fosfaat neemt toe met 33%. Fosfaat is een element dat met andere elementen in de bodem makkelijk reageert en daardoor snel wordt vastgelegd. Voor Calcium geldt dat 60% vrijkomt binnen de eerste drie maanden en voor magnesium is dit 100%.

Kort samengevat geeft u met organische mest, zoals die van FERTISOL, het brede pakket aan voedingselementen in de juiste verhouding aan uw bodem.

Een goede bodemkwaliteit leidt tot betere gewasopbrengst. FERTISOL is daarmee een waardvolle aanvulling voor de ‘maaltijd’ van uw bodem.

Door de bodem van de juiste voedingsstoffen te voorzien, heeft dit in een later stadium een positief effect op de groei van de plant.
  • Door de bodem van de juiste voedingsstoffen te voorzien, heeft dit in een later stadium een positief effect op de groei van de plant.
  • Door de bodem van de juiste voedingsstoffen te voorzien, heeft dit in een later stadium een positief effect op de groei van de plant.
© Copyright 2024 Komeco B.V. | Ontwerp en realisatie: StudioTof! -