• De bodem is de basis voor de groei van gewassen en planten | Komeco

Bodem en praktijk

Resultaten

Komeco heeft haar producten succesvol getest op diverse gewassen, locaties en ondergronden. Hier vindt u diverse voorbeelden van resultaten na het gebruik van onze mestkorrels.

Proef 1: Avocado

Colombia, 2018 – 2019

Jaar: 2018 – 2019
Land: Colombia
Gewas: Avocado
Totaal aantal planten/ha: 600 planten (totaal 1.000 planten op het perceel
Toepassingsmoment: tijdens teelt
Duur van de proef/aantal keren toegepast:  éénmalig 100 g FERTISOL per plant toegediend.

 • Stengeldikte is toegenomen met 20%
 • Grootte van de plant nam toe met 50%
  – Onbehandelde plant 20 cm groot gemiddeld
  – Behandelde plant 45 cm groot gemiddeld
 • Behandelde planten hebben geen schade opgelopen als gevolg van hevige regenval tegenover 20% van de onbehandelde planten die wel schade hebben opgelopen.

Om een vergelijking te maken zijn 600 planten bestrooid met FERTISOL korrels en 400 planten niet. Bovenstaande percentage zijn toenames in vergelijking met de onbehandelde planten.

Resultaten | Bodem en pratijk | Komeco heeft haar producten getest

Proef 2: Wortelen

Colombia, 2018 – 2019

Jaar: 2018 – 2019
Land: Colombia
Gewas: Wortels
Totaal aantal planten/ha: 60.000 planten
Toepassingsmoment: tijdens teelt – 15 dagen na het zaaien
Duur van de proef/aantal keren toegepast: éénmalig 5 kg FERTISOL toegediend verspreid over de planten.

Resultaten eerste meting 5 maanden na applicatie:

 • Er is een toename te zien in de groei van de plant en de bloei van de plant.
 • De zaden barstten versneld in circa 2 weken tijd.
 • Een toename van 30% groei in grootte en kwaliteit (kleur, vol en veel blad, etc) van de plant.
 • Er is een duidelijk verschil in grootte en dikte van de wortels waarneembaar, zoals te zien op de foto onder het tabje ‘Foto’s’. Gemiddeld hoogteverschil van 25% (12 cm vs 9 cm)

De proef loopt nog totdat alles geoogst wordt.

Resultaten | Bodem en pratijk | Komeco heeft haar producten getest

Proef 3: Tomaten

Colombia, 2018 – 2019

Jaar: 2018 – 2019
Land: Colombia
Gewas: Tomates
Totaal aantal planten/ha: 80 planten voor de proef, perceel heeft 60.000 planten in totaal
Toepassingsmoment: tijdens teelt – 15 dagen na het zaaien
Duur van de proef/aantal keren toegepast: Eenmalig 100 g  FERTISOL per plant toegediend. In totaal 8 kg in 2 rijen.

Resultaten eerste meting 5 maanden na applicatie:

 • In het behandelde perceel is algemene verbetering van de groei geconstateerd gedurende de teelt.
 • Meer vruchten op de planten
 • 45% toename in gewicht en hoeveelheid planten
 • 30% meer bloei (nieuwe scheuten)
 • Grotere weerstand tegen schimmels en de witte vlieg geconstateerd.

De eerste oogst van tomaten uit het behandelde perceel bedroeg 2.350 gram per plant versus 1.100 gram per plant uit het onbehandelde perceel. Het onbehandelde perceel was ook aangetast door vogels en de witte vlieg, de tomaten waren minder goed ontwikkeld. Bij de behandelde planten is een gewichtstoename van gemiddeld 45% geconstateerd en de tomaten waren niet beschadigd. Daarnaast ontwikkelden nog nieuwe bloemen in de planten.

Resultaten | Bodem en pratijk | Komeco heeft haar producten getest

Proef 4: Tarwe en gerst

Hongarije, 2015 – 2018

Jaar: 2015 – 2018
Land: Hongarije
Gewas: Tarwe en gerst
Totaal aantal planten/ha: diverse percelen
Toepassingsmoment: voor het zaaien
Duur van de proef/aantal keren toegepast: 3 jaar, ieder jaar dezelfde gift van FERTISOL.

De proeven zijn gedaan bij 3 ton/ha, 6 ton/ha en een extra proef bij 3 ton/ha met extra stikstof toevoeging (50 kg N/ha). De grafieken laten zien dat de opbrengsten per hectare hoger zijn in vergelijking met het perceel waar geen organische meststoffen zijn toegediend. Dit betekent een enorme opbrengstverhoging.

De proefvelden leiden, na 3 jaar, zichtbaar tot verbetering van de bodem, betere resistentie tegen droogte en ziekte, voeding van het bodemleven en doorlopende voedingsstoffen die vrij komen voor akkerbouwgewassen.

Resultaten | Bodem en pratijk | Komeco heeft haar producten getest

 • Een rijkere bodem begint bij Komeco
 • Een rijkere bodem begint bij Komeco
© Copyright 2020 Komeco B.V. | Ontwerp en realisatie: StudioTof!