• Komeco is producent van gecomposteerde organische meststoffen die bijdragen aan een rijke, vruchtbare bodem waarop gewassen en planten beter kunnen groeien.

Komeco B.V. is producent van organische meststoffen, gesitueerd in Dronten (Flevoland – Nederland). Komeco is specialist op het gebied van het composteren van mest naar organische mestkorrels. De diverse soorten mestkorrels zijn geschikt voor iedere bodem en worden veelal gebruikt in de landbouw en tuinen.

Door middel van een, door het moederbedrijf GICOM, ontwikkelde techniek worden gecomposteerde organische meststoffen geproduceerd. Komeco heeft een eigen A-merk FERTISOL wat naar 35 landen wereldwijd geëxporteerd wordt en kan, op wens van de klant, ook private labels produceren. Komeco is onderdeel van het familiebedrijf GICOM, waar al meer dan 30 ervaring is op het gebied van composteringssystemen voor restproducten. Daarnaast realiseert GICOM droogsystemen voor de voedingsmiddelenindustrie en maakt GICOM Metaalbewerking allerlei producten op maat.

Mest composteren naar organische meststof
De basis voor de producten is dierlijke mest. Samen met moederbedrijf GICOM heeft Komeco een geavanceerde biologische composteertechniek ontwikkeld waarmee mest wordt gecomposteerd tot een organische meststof. Deze wordt daarna tot korrel geperst en zo ontstaat een 100% organisch en biologisch gecomposteerd product. Wat door velen wordt bestempeld als een restproduct wordt door Komeco omgezet naar een waardevolle meststof en bodemverbeteraar. Het composteren van de mest creërt een mestkorrel van uitzonderlijk hoge kwaliteit en heeft ten opzichte van gedroogde mestkorrels een aantal unieke voordelen. Rechts zijn in een overzicht alle voordelen van gecomposteerde organische meststoffen te vinden.

Producent en mestverwerker
Komeco is erkend mestverwerker (NVWA). Als producent van organische meststoffen is Komeco gecertificeerd volgens de EU1069/2009 voorschriften en heeft diverse internationale certificeringen in het bezit.

Voordelen van composteren

 • ONKRUIDVRIJ

  Door de verhitting (60°C) gedurende langere tijd worden onkruidzaden, ziektekiemen, ongewenste schimmels en bacteriën volledig afgedood. Daarnaast blijven voedingsstoffen in tact en is er weinig verlies van stikstof.

 • GEEN BLAD- EN WORTELVERBRANDING

  Het composteren zorgt ervoor dat ammonium wordt omgezet naar een stabiele vorm van stikstof. Deze stikstof komt langzaam vrij, waardoor er geen risico meer is op blad- of wortelverbranding.

 • HOOG VOCHTOPNEMEND VERMOGEN

  De compostering zorgt voor een organische mestkorrel met een hoog vochtopnemend vermogen (tot wel drie keer het eigen gewicht).

 • NEUTRALE GEUR

  Door de compostering wordt de geur geneutraliseerd en hierdoor is het eindproduct een bijna reukloze korrel.

Een gezonde bodem begint bij Komeco
 • Een rijkere bodem begint bij Komeco