• Landbouwkundige werking van organische meststoffen

In de landbouw worden diverse soorten mest gebruikt voor het onderhouden van de bodem, zo ook organische meststoffen. Zover niets nieuws onder zon, maar belangrijk om toe te voegen is dat het gebruik van organische meststoffen geen wondermiddel is voor de korte termijn in de landbouw. Het kan juist beter gezien worden als een rotatie-meststof voor de lange termijn.

Het jaarlijks toepassen zorgt voor het op peil houden van het organische stofgehalte in de bodem en bodemleven. Daarnaast biedt een organische meststof een compleet pakket aan voedingselementen die niet allemaal in één keer vrijkomen, maar juist op verschillende momenten hun werk doen.

Het slow-release principe van organische meststoffen
De verschillende voedingsstoffen of nutriënten uit organische meststoffen komen op verschillende momenten vrij en zullen niet in één keer beschikbaar worden gesteld aan de bodem en plant. Het vrijkomen van de voedingsstoffen gebeurt vertraagd, via het zogenoemde ‘slow-release’ principe. Bekijk per nutriënt hoe en wanneer deze vrijkomt:

 • Stikstof: 60% van de stikstof komt vrij tijdens het groeiseizoen. 40% ervan ligt vast in de organische stof en volgt later.
  > Lees meer over het vrijkomen van stikstof
 • Fosfaat: 33% Van de beschikbaarheid van fosfaat neemt toe en wordt snel vastgelegd in de bodem.
 • Kalium: <90% van de kali wordt snel beschikbaar gesteld aan de plant.
 • Calcium: 60% van de calcium komt vrij in de eerste 3 maanden.
 • Magnesium: 100% van de magnesium komt vrij in de eerste 3 maanden.
 • Sporenelementen: deze werken in combinatie met andere elementen. Het zijn aanjagers van vele processen in de bodem en worden bij iedere toepassing opgepikt door het gewas.
 • Organische stof: met regelmaat organische stof aanvoeren zorgt voor optimale stimulatie van het proces van mineralisatie in de bodem. Het bodemleven kan in leven blijven omdat continu voedsel wordt aangeboden. Hierdoor ontstaat een stabiel proces in de bodem waarbij voedingsstoffen vrijgemaakt kunnen worden tijdens de groei van de gewassen.
Landbouwkundige werking van organische meststoffen

“Vanuit de waarnemingen in het veld is vooral later in het groeiseizoen te zien dat het gewas langer vitaal blijft door het langer groen blijven van het loof.”

(op basis van gewaswaarnemingen in consumptieaardappelen).

Landbouwkundige werking van organische meststoffen

Bemesten betekent het voeden van de bodem
Waarom bemesten we het land? Omdat je met het aanvoeren van mest of meststoffen voeding geeft aan de bodem en het bodemleven en je zorgt ervoor dat de plant of het gewas er beter op kan groeien. Het voeden van de bodem draagt bij aan een hogere gewasopbrengst.

Bemestingsplan voor de landbouw
Afhankelijk van de geteelde gewassen en bodemconditie verschilt de keuze in aanvoer van meststoffen. Veelal wordt een combinatie van diverse soorten mest en meststoffen aangevoerd voor de beste resultaten. Er is niet één soort mest die voldoet aan alle behoeften. Bij professioneel gebruik in de landbouw, tuinbouw, groente- en fruitteelt wordt het vastgelegd in een bemestingsplan en wij raden aan om samen met een bemestingsadviseur te kijken naar wat de bodem nodig heeft.

Organische meststoffen, zoals FERTISOL, zijn uitermate geschikt voor agrarische toepassing. Met FERTISOL wordt een groot pakket aan voedingselementen gegeven met een gelijkmatige en langdurige afgifte van voedingsstoffen.

In het kort de eigenschappen van gecomposteerde organische kippenmestkorrels:

 • Pathogeen vrij: geen ziektekiemen of bacteriën
 • Zeer goed oplosbaar
 • Vrij van (oliehoudende) onkruidzaden
 • Gelijkmatige en langdurige afgifte van voedingsstoffen
 • Ca. 60% organische stof bevordert de bodemvruchtbaarheid en bodemleven
 • NPK verhouding is 4 – 3 – 3
 • Met calcium, magnesium en rijk aan sporenelementen
 • Gemakkelijk en accuraat uit te strooien met kunstmeststrooier
 • Werkingscoëfficiënt van 55% (stikstofgebruikersnorm)
 • 100% organisch en milieuvriendelijk

 • Een rijkere bodem begint bij Komeco
© Copyright 2024 Komeco B.V. | Ontwerp en realisatie: StudioTof! -