proefperceel-fertisol-op-nederlandse-bodem-1

Proefperceel FERTISOL op Nederlandse bodem

De samenwerking is opgestart vanuit Veldleeuwerik. Nu vijf jaar later is Veldleeuwerik niet meer de bindende factor, maar de samenwerking tussen akkerbouwbedrijf van Dongen in Zeewolde (Nederland) en Komeco staat nog altijd. Ieder jaar wordt FERTISOL, als onderdeel van het bemestingsplan, gebruikt op een gedeelte van het perceel van dit gangbare akkerbouwbedrijf. Eind juli heeft Komeco een bezoek gebracht aan het proefperceel. Na vijf jaar zien we positieve ontwikkelingen door het gebruik van FERTISOL.

Samenwerking proefperceel met FERTISOL organische meststoffen

De samenwerking begon vanuit Veldleeuwerik. Daar was Dhr. Van Dongen deelnemende teler, Anna van Zwijnenburg (Tafel naar Kavel) één van de begeleiders en professionals op het gebied van bodem en bemesting en Komeco was als kennispartner betrokken. Van Dongen was één van de bedrijven die een proefperceel startte. Daar wordt nu vijf jaar op rij FERTISOL toegepast in het voorjaar. FERTISOL organische meststoffen is een zogenoemde ‘bijbemesting’ naast andere soorten bemesting die jaarlijks worden toegepast op het land.  Het plan is om de samenwerking de aankomende jaren door te zetten, want vooral op de lange termijn is FERTISOL van toegevoegde waarde voor de bodem.

Landbouwperceel Zeewolde

Bezoek proefperceel Zeewolde

Bij van Dongen wordt bodembeheer als belangrijk speerpunt gezien van het bedrijf. Hij gelooft dat de kwaliteit van de gewassen mede afhankelijk is van goed bodembeheer. Op de lange termijn draagt een gezonde bodem bij aan kunnen blijven telen van hoogwaardige gewassen. Naast akkerbouwer is hij bodemdeskundige op hogeschool Aeres in Dronten. Daarom is hij veel bezig met bodembeheer en in het bijzonder met diversiteit aanbrengen op het gebied van bemesting.  Zijn bouwplan bestaat uit suikerbieten, tarwe en vlas. Ieder voorjaar verspreid hij de organische meststoffen van Komeco na het zaaien van het gewas. Hierdoor houdt hij de korrels bovenin de bodem, waar ze vervolgens langzaam uitvloeien en de voedingsstoffen worden verdeeld in de bodem. Zijn bemestingsplan is grotendeels op basis van organische mest. Hij gelooft in de toevoer van organische mest, vooral voor de verbetering van de vitaliteit van de bodem. Hij probeert zo divers mogelijk te bemesten. Van droge mest, tot digestaat en daarnaast FERTISOL organische meststof.

Diversiteit in bemesting is de sleutel voor succesvol bodembeheer. Dit betekent zoveel mogelijke verschillende soorten, liefst organische bemesting op het land.

Conclusies na vijf jaar gebruik FERTISOL organische meststoffen

Er wordt op dit proefperceel niet gemeten op opbrengstverhoging, maar met het proefperceel willen we kijken naar een groei van organische stofgehalte in de b

Bevindingen bespreken

odem, hoe de bodem zich weerhoudt gedurende het jaar en of er veranderingen merkbaar zijn tijdens de teelt. Na vijf hebben we een analyse laten maken van het proefperceel versus een perceel ernaast waar geen FERTISOL wordt toegepast. De trend die we zien is dat het stikstofgehalte hoger is in het proefperceel en het zit dus als het ware opgesloten in de bodem en het bodemleven. Verder valt uit de analyses op dat alle getallen (organisch stofgehalte, N-P-K, etc). hoger uitvallen op het proefperceel. Wat we na vijf jaar kunnen concluderen is dat FERTISOL als onderdeel van het bemestingsplan bijdraagt aan de vitaliteit van de bodem. Het draagt bij aan een luchtige structuur van de bodem, die water beter kan opnemen. Dhr. van Dongen gaf daarnaast aan dat er nog meer voordelen aan het gebruik van de mestkorrels zitten. Het is een natuurlijk product, makkelijk te verspreiden en bijna geurloos. Al met al

Lees gauw meer over de voordelen en het gebruik van FERTISOL organische meststoffen. Een positieve ontwikkeling

Gebruik en verspreiding FERTISOL organische mestkorrels

Begin april zijn de FERTISOL kippenmestkorrels uitgereden over het land, 1.800 kg per hectare. De mestkorrels worden verspreid met een pendulumstrooier (kalkstrooier, afkomstig van Kverneland, Nieuw-Vennep). Een ideale methode volgens van Dongen omdat deze machine de korrels optimaal verspreid over 6 meter breedte. Hij kan precies een rondje rijden voordat hij weer moet vullen. Hij heeft het op het zaaibed verspreid, dan houdt je het bovenin en hij gelooft dat de nutriënten dan optimaal tot hun recht komen.

Hoe gaat het toedienen van de mestkorrels in zijn werk. 

Bezoek proefperceel

Vlas in groei

Suikerbieten in groei