circulair ondernemen award

Komeco in de race voor Circulair Ondernemen Award

PERSBERICHT, Dronten 1 juli 2021 – Ieder jaar reikt de stichting Duurzaam Ondernemen Regio Zwolle (DORZ) de award voor Circulair Ondernemen uit aan bedrijven die zich actief bezighouden met de transitie naar een circulaire economie. Na een uitgebreid voortraject is Komeco één van de drie finalisten die strijdt om de Circulair Ondernemen Award 2020. Door Covid-19 is het gehele voortraject en de finale verplaatst naar 2021. Op 8 september vindt de uitreiking plaats en hoopt Komeco de Award in de wacht te slepen.

Bekijk in de bedrijfsreportage van Komeco hoe circulair ondernemen verweven zit in het bedrijf.

komeco in de race voor award - stichting dorz

 

Het voortraject naar de Circulair Ondernemen Award

De gemeente Dronten heeft Komeco aangedragen bij DORZ om deel te nemen aan de “Circulair Ondernemen Award 2020”. De award draagt bij aan het motiveren van bedrijven om duurzaam te ondernemen en de beweging naar circulaire ondernemen te versnellen. Hoewel de verschillende onderdelen al hadden moeten plaatsvinden in 2020 werd dit door Covid uitgesteld naar 2021. Na een uitgebreide motivatie kreeg Komeco afgelopen voorjaar de kans om via een digitale pitch aan de jury uit te leggen hoe het circulair ondernemen wordt toegepast binnen het productieproces en op andere onderdelen in het bedrijf en hoe Komeco haar steentje bijdraagt aan een circulaire economie.

“De instelling die Komeco heeft met betrekking tot de zorg voor de bodem getuigt van goed rentmeesterschap. Het concept is dat we maar één bodem hebben, die we niet moeten uitputten maar juist voeden met organische meststoffen.”

Dit was het lovende commentaar van de jury. Komeco is nu één van de drie finalisten in het laatste traject van de race naar de Circulair Ondernemen Award.

Komeco is erkend mestverwerker in Dronten (regio Flevoland)

Komeco en circulair ondernemen

Als producent van organische meststoffen zijn wij de schakel tussen veehouderij en landbouw en is ons gehele concept gebouwd rondom circulariteit. Wij kopen mest in, composteren dit tot een organische meststof en persen er korrels van. Vervolgens kunnen deze het gehele jaar gebruikt worden in de landbouw, tuinbouw en tuinen voor het voeden van de bodem en bodemleven. Bekijk ons assortiment van organische meststoffen.

Komeco ’s visie op een duurzame wereldKomeco is producent van gecomposteerde organische meststoffen die bijdragen aan een rijke bodem, betere gewasgroei en daarmee een duurzame wereld.

De wereldbevolking groeit en de behoefte aan kwalitatief goed en gezond voedsel ook. In de afgelopen decennia is de bodem op veel plaatsen uitgeput. Wereldwijd is er een tekort aan organische stof in de bodem. Door meer aandacht te geven aan het verbeteren van de bodem, kan de bodemkwaliteit verhoogd worden en kunnen gewassen beter wortelen en groeien. Wij willen met onze producten bijdragen aan een gezonde en vruchtbare bodem, wat zorgt voor betere en hogere gewasopbrengsten en gezond voedsel voor toekomstige generaties.

De finale van de Circulair Ondernemen Award

Welke onderneming houdt zich het meest bezig met het nuttig toepassen van gebruikte materialen? Het recyclen of verlengen van onderdelen en producten in het productieproces maar ook daarbuiten op andere gebieden binnen het bedrijf? Eind augustus ontvangen we de jury die dat zal beoordelen en op 8 september zal de uitslag bekend worden gemaakt op een, nader te bepalen, evenement van VNO-NCW. De drie finalisten die dit jaar om de titel strijden zijn: Komeco, Van Werven en VEPA.

DORZ en de Circulair Ondernemen Award

De regio Zwolle wil vooroplopen in de transitie naar een circulaire economie waarin verspilling van materialen en grondstoffen wordt voorkomen en menselijke inzet wordt vergroot. Deze transitie is hard nodig en biedt tegelijkertijd grote kansen voor bedrijven. Om deze beweging verder te versnellen reikt Stichting Duurzaam Ondernemen Regio Zwolle (DORZ) in samenwerking met partners vanuit de overheid, het onderwijs en bedrijfsleven, de Circulair Ondernemen Award uit. DORZ kijkt naar hoe de ondernemingen zich bezighouden met het nuttig toepassen van gebruikte materialen, het verlengen van de levensduur van onderdelen en producten, maar kijkt ook naar de circulaire principes naast het productieproces.