De techniek achter onze producten

De organische meststoffen van Komeco zijn 100% organisch en biologisch gecomposteerd. Maar wat maakt gecomposteerde korrels bijzonder? Wat voegt het composteren (en dus de techniek) toe aan het eindproduct en waarom zijn onze producten daardoor uniek? We leggen het graag uit.

De productie van organische meststoffen

Voor de productie van onze organische meststoffen wordt als basis dierlijke mest gebruikt. Deze grondstof wordt gecomposteerd en dit gebeurt middels een geavanceerde biologische composteertechniek, die samen met moederbedrijf GICOM is ontwikkeld. GICOM is gespecialiseerd in klimaat- en composteringssystemen en heeft meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van het composteren van o.a. reststromen. Bij Komeco wordt van een zogenoemd restproduct een waardevolle meststof gemaakt die de bodem en uiteindelijk ook planten voorziet van de juiste voedingsstoffen. Een ware bodemverbeteraar.

techniek_achter_onze_organische_meststoffen
Production-of-FERTISOL

Wat is de toegevoegde waarde van het composteren voor ons eindproduct?  

Het composteren van mest zorgt daadwerkelijk voor een toegevoegde waarde aan onze organische meststoffen. We zetten hieronder de voordelen op een rij:

  • Onkruidvrij: door de verhitting (60°C) gedurende langere tijd worden onkruidzaden, ziektekiemen, ongewenste schimmels en bacteriën volledig afgedood.
  • Minder verlies van stikstof: tijdens het composteren blijven voedingsstoffen in tact. In het composteringsproces is weinig verlies van stikstof.
  • Geen blad- en wortelverbranding: door het composteren wordt ammonium omgezet in een stabiele vorm van stikstof. Deze stikstof komt langzaam vrij, waardoor er geen risico is op blad- of wortelverbranding. Daardoor is de korrel toepasbaar wanneer u wenst.
  • Hoog vochtopnemend vermogen: de compostering zorgt voor een organische meststof met een hoog vochtopnemend vermogen. De korrels kunnen tot wel drie keer het eigen gewicht in vocht opnemen. In een schrale bodem gaat vocht (regen) snel verloren, omdat het wegspoelt of verdampt. De korrels voorkomen dat water wordt verspild, omdat de korrel het water vasthoudt. Door het uitstrooien van de korrels wordt het organisch stofgehalte in de bodem op peil gebracht. Hierdoor wordt minder water verspild en daarmee wordt bespaard op het waterverbruik.
  • Neutrale geur: door de compostering wordt de geur geneutraliseerd en hierdoor is het eindproduct een bijna reukloze korrel.

Anders dan gecomposteerde mestkorrels bestaan er ook gedroogde mestkorrels.

Wat zijn de wezenlijke verschillen tussen het composteren en drogen van mest?

  • Anders dan bij het drogen, verandert de structuur van het materiaal tijdens het composteren, waardoor het product makkelijker oplosbaar wordt en een hoog vocht opnemend vermogen krijgt.
  • Een gecomposteerde korrel zorgt voor een langzame en stabiele afgifte, terwijl een gedroogde korrel voor een minder stabiele afgifte zorgt en kans heeft sneller weg te spoelen.
  • Bij het composteren worden schadelijke bacteriën en (oliehoudende) onkruidzaden gedood, maar blijven de voedingsstoffen in tact (zoals stikstof). Bij drogen is geen garantie op het volledig afdoden van de bacteriën en onkruidzaden.
  • Het omzetten van ammonium naar een stabiele vorm van stikstof gebeurt wel bij het composteren, maar niet bij het drogen. Er is dus meer risico op blad- of wortelverbranding bij gedroogde mestkorrels. Daarnaast zorgt het drogen in het algemeen voor meer verlies van stikstof.  

Alle producten van Komeco zijn 100% natuurlijk en dragen bij aan het verbeteren van de bodem. De korrels kunnen worden toegepast in de glas- en tuinbouw, groente- en fruitteelt, akkerbouw en worden gebruikt voor siertuinen, gazons en moestuinen. Via de links vindt u meer informatie over onze producten voor zowel professioneel gebruik als voor de toepassing in tuinen. Een rijkere bodem begint bij Komeco!