• Komeco is producent van gecomposteerde organische meststoffen

Privacy Statement Komeco B.V.

PRIVACY STATEMENT KOMECO B.V.

Datum: 28-05-2019

Komeco B.V., gevestigd aan Colijnweg 2 8251 PK Dronten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
komeco.nl
Colijnweg 2
8251 PK Dronten
+31 321 312570
Dhr. H.G. Groenenboom is de Functionaris Gegevensbescherming van Komeco B.V. Hij is te bereiken via info@komeco.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Komeco B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsgegevens, zoals BTW-nummer, KvK-nummer en bankrekeningnummer
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Komeco B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw order en/of betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, wat alleen gebeurt na toestemming, waarbij u de mogelijkheid heeft om aan te geven dat u de nieuwsbrieven niet langer wenst te ontvangen.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Komeco B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Delen van persoonsgegevens met derden
Komeco B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Komeco B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Website en cookies
Komeco B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Sociale media
De website van Komeco B.V. bevat sociale mediaknoppen, zodat berichten kunnen worden gedeeld. Het gebruik van deze knoppen is de eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. De meeste sociale media kanalen werken met cookies en voldoen aan het EU-VS privacy schild. Lees de privacy verklaringen van de respectieve sociale media kanalen om te weten wat ze doen met de verzamelde informatie.

Foto- en videomateriaal
We gebruiken enkel foto’s waarvan we de eigendomsrechten bezitten of waarvan de maker bekend is en waarvoor toestemming is gegeven. Beeld- en videomateriaal worden met zorg behandeld. Mensen die zijn gefotografeerd worden om toestemming gevraagd voordat het online en offline gepubliceerd wordt. Het is mogelijk dat u niet (langer) wenst dat uw afbeeldingen op promotiemateriaal of op internet worden geplaatst. Natuurlijk heeft u het recht om ons te vragen een foto van u te verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Komeco B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@komeco.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Beveiliging

Komeco B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@komeco.nl of (+31) (0)321 31 25 70.

 • Komeco is producent van gecomposteerde organische meststoffen

© Copyright 2024 Komeco B.V. | Ontwerp en realisatie: StudioTof! -