• Stichting Veldleeuwerik staat voor duurzame voedselproductie en Komeco is aangesloten als kennispartner. Samen streven we naar goed bodembeheer en voedsel.

Stichting Veldleeuwerik bestaat sinds 2006 en streeft naar verduurzaming van de voedselproductie. Het gaat hierbij vanaf het ontstaan van een gewas tot aan het eindproduct wat door de consument wordt genuttigd.

Bevorderen duurzaam produceren
Binnen Stichting Veldleeuwerik werken akkerbouwers en verwerkende bedrijven samen om de duurzame productie van de akkerbouw te stimuleren. Daarvoor heeft ze een eigen duurzaamheidssystematiek ‘Veldleeuwerik’ ontwikkeld.

De kern hiervan is dat iedere akkerbouwer, ondersteund door enkele collega’s, een eigen duurzaamheidsplan schrijft en uitvoert. Door ervaring en kennisuitwisseling zijn de akkerbouwers in staat om een steeds grotere bijdrage aan duurzaamheid te leveren.

Onze visie: zuinig omgaan met bronnen
Door de groeiende wereldbevolking is er een groeiende behoefte aan goed en gezond voedsel. Daarom moeten we zuinig met onze bronnen (water, bodem en lucht) omgaan. Nederland is een onderdeel in de voorziening van voedsel wereldwijd. Daardoor is het belangrijk om te blijven vernieuwen en optimaliseren. Bovendien is Nederland toonaangevend als het gaat om productieverbetering en innovatie.

Duurzaam is meetbaar
Aan de hand van tien indicatoren voor duurzaamheid zoeken akkerbouwers ieder jaar weer nieuwe mogelijkheden op hun eigen bedrijf. En ze meten het resultaat. Duurzaamheid is daarmee een voortdurende zoektocht naar verbeteringen geworden. Elke deelnemer formuleert zijn eigen duurzaamheidsdoelen. Kennisuitwisseling met collega’s en professionele begeleiding zijn de sleutel naar succes.

Komeco als Kennispartner

Komeco is bij Veldleeuwerik aangesloten als kennispartner. Op het vlak van verduurzamen komt de bodem van de akkers ook aan bod. Men streeft binnen de stichting naar beter bodembeheer en 0% emissie naar bodem, lucht en water. De visie van Komeco sluit goed aan bij Veldleeuwerik omdat beide partijen streven naar een rijke bodem, waarmee kwalitatieve gewassen kunnen worden geteeld en uiteindelijk goed voedsel kan worden geproduceerd.

Het logo van Stichting Veldleeuwerik
Een gezonde bodem begint bij Komeco

Demovelden

Komeco heeft bij een aantal telers demo-velden staan waar over een periode van 5 jaar gekeken wordt naar de werking van mestkorrels en wat het de bodem biedt op de lange termijn. Daarnaast is Komeco beschikbaar om te spreken op vergaderingen van Veldleeuwerik.

Korte impressie:
‘Van fabriek naar het land’

Demovelden

Komeco heeft bij een aantal telers demo-velden staan waar over een periode van 5 jaar gekeken wordt naar de werking van mestkorrels en wat het de bodem biedt op de lange termijn. Daarnaast is Komeco beschikbaar om te spreken op vergaderingen van Veldleeuwerik.

Korte impressie:
‘Van fabriek naar het land’

  • Een rijkere bodem begint bij Komeco
  • Een rijkere bodem begint bij Komeco