Home
  • nl
  • en
  • de
  • fr
  • por
  • kor

Sponsoring

_____________________________________________________________

Komeco B.V. hoofdsponsor van Simply Irresistible Tractor Pulling team.

Sinds 2013 heeft Komeco B.V. zich verbonden aan het Simply Irresistible team.
De naam van de tractor is sindsdien Komeco Simply Irresistible.___________________________________________________________________________

Komeco B.V. is partner van Stichting Veldleeuwerik.

Stichting Veldleeuwerik:

Bevorderen duurzaam produceren
Binnen Stichting Veldleeuwerik werken akkerbouwers en verwerkende bedrijven samen om de duurzame productie van de akkerbouw te stimuleren. Daarvoor heeft ze een eigen duurzaamheidssystematiek 'Veldleeuwerik' ontwikkeld.
De kern hiervan is dat iedere akkerbouwer, ondersteund door enkele collega’s, een eigen duurzaamheidsplan schrijft en uitvoert. Door ervaring en kennisuitwisseling zijn de akkerbouwers in staat om een steeds grotere bijdrage aan duurzaamheid te leveren.

Onze visie: zuinig omgaan met bronnen
Door de groeiende wereldbevolking is er een groeiende behoefte aan goed en gezond voedsel. Daarom moeten we zuinig met onze bronnen (water, bodem en lucht) omgaan. Hoewel Nederland in de wereldvoedselvoorziening geen grote speler is, moeten we toch verder optimaliseren om onze afhankelijkheid te verkleinen. Bovendien is Nederland een toonaangevende natie als het gaat om productieverbetering en innovatie.

Duurzaam is meetbaar
Aan de hand van tien indicatoren voor duurzaamheid zoeken akkerbouwers ieder jaar weer nieuwe mogelijkheden op hun eigen bedrijf. En ze meten het resultaat. Duurzaamheid is daarmee een voortdurende zoektocht naar verbeteringen geworden. Elke deelnemer formuleert zijn eigen duurzaamheidsdoelen. Kennisuitwisseling met collega's en professionele begeleiding zijn de sleutel naar succes.

Komeco B.V. is beschikbaar om te spreken op vergaderingen van Veldleeuwerik.Komeco | Vormgeving Reclame Wolf | Realisatie: Sybit - Software op Maat