Home
  • nl
  • en
  • de
  • fr
  • por
  • kor

Agrarische toepassing

Hoogwaardige gecomposteerde organische kippenmestkorrels van Komeco zijn uitermate geschikt voor agrarische toepassingen. Het wordt steeds belangrijker om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden of te verbeteren en dit kan men bereiken door middel van het toedienen van organische meststoffen.

Bij gebruik van kunstmest wordt geen organische stof toegediend!

Kippenmestkorrels zijn een ideale basisbemesting, omdat het veel organische stof bevat en er een gelijkmatige en langdurige afgifte van voedingstoffen plaatsvindt. Bij het gebruik van bijvoorbeeld 2000 Kg/Ha kippenmestkorrels wordt 1200 Kg/Ha organische stof en 70-60-60 Kg/Ha (NPK) toegediend. De kippenmestkorrels zijn in verhouding vergelijkbaar in prijs met kunstmest, maar als extra krijgt u 60% organische stof dat met kunstmest niet verwezenlijkt wordt.


Gecomposteerde organische kippenmestkorrels:
• NPK 3.5 – 3 – 3 + 1.3 MgO
• Met calcium, magnesium en rijk aan sporenelementen
• Pathogeen vrij: geen ziektekiemen of bacteriën
• Zeer goed oplosbaar
• Vrij van (oliehoudende) onkruidzaden door compostering
• Gelijkmatige en langdurige afgifte van voedingsstoffen
• Ca. 60% organische stof bevordert de bodemvruchtbaarheid
• Gemakkelijk en accuraat uit te strooien met kunstmeststrooier
• Werkingscoëfficiënt van 55% (stikstofgebruikersnorm)
• 100% organisch en milieuvriendelijk

Eigenschappen kunstmest:
• Chemicaliën
• Geen organische stof
• Snelle uitspoeling van voedingstoffen
• Geen snelle oplosbaarheid

Eigenschappen verse kippenmest:
• Wisselende gehaltes
• Bevat pathogenen en onkruidzaden
• Zwaar materiaal benodigd bij toepassing
• Hoog ammoniakgehalte
• Afhankelijk van derden

Eigenschappen drijfmest:
• Wisselende gehaltes
• Bevat pathogenen en onkruidzaden
• Zwaar materiaal benodigd bij toepassing
• Beperkte toepasbaarheid
• Afhankelijk van derden

Eigenschappen GFT compost:
• Wisselende gehaltes
• Zwaar materiaal benodigd bij toepassing
• Afhankelijk van derden

Composteren is een natuurlijk proces waarbij levende organismen (bacteriën, schimmels, protozoa, etc.) vers organisch materiaal onder gecontroleerde aërobe omstandigheden omzetten in een stabiel en humusrijk product. Door via compost humus aan de bodem toe te dienen, kan een bijdrage geleverd worden aan het behouden of verhogen van het bodem organische stofgehalte. De mix aan organismen, een ander hoofdbestanddeel van rijpe compost, verbetert de bodem in biologisch opzicht. Niet onbelangrijk is verder dat de voedingsstoffen in de compost geleidelijk vrijkomen, zodat verliezen door bijvoorbeeld uitloging vermeden worden. Dit alles betekent dat men door meerjarig toedienen van compost investeert in een bodem met een goede structuur en porositeit, een functioneel bodemleven en een hoger ziektewerend vermogen.

Andere praktische voordelen van het composteren van plantaardig of dierlijk vers organisch materiaal zijn de volumereductie en verkleining van de uitgangsmaterialen, hetgeen transport en toepassing op het veld vereenvoudigt. Belangrijk is tenslotte ook de eventuele hygiënisatie: de verhitting van de materialen tijdens de compostering kan leiden tot afdoding van onkruidzaden en/of ziekte kiemen. Dit laatste is niet onbelangrijk met het oog op een behandeling van dierlijke mest.Komeco | Vormgeving Reclame Wolf | Realisatie: Sybit - Software op Maat