Home
  • nl
  • en
  • de
  • fr
  • por
  • kor

Bedrijfsprofiel

Komeco BV is een erkend mestverwerker (NVWA), gecertificeerd namens Control Union en werkt volgens HACCP voorschriften.

Komeco B.V., gevestigd in Dronten, is in 1960 opgericht door dhr. Timmerman en hield zich als eerste in de markt bezig met het drogen van meststoffen. Het bedrijf is in 2008 overgenomen door GICOM B.V., een bedrijf o.a. gespecialiseerd in turn-key projecten voor de compostering- en droogindustrie van organisch materiaal. In 1984 is GICOM vanuit een champignonkwekerij opgericht en wist als eerste de internationale markt te voorzien van computergestuurde klimaatinstallaties voor de champignonteelt. De GICOM tunneltechniek heeft zich in de loop der jaren steeds verder ontwikkeld met steeds modernere en geavanceerdere toepassing voor het klimaatbeheersing proces. Behalve het voordeel van het gebruik van up-to-date technologie is het hoogst noodzakelijk om te richten op de steeds strenger wordende milieueisen. Tegenwoordig wordt het GICOM tunnelsysteem toegepast voor allerlei organische reststromen.

De overname van GICOM heeft geresulteerd in betere procesbeheersing van organisch geperste mestkorrels en granulaten. Deze producten geven betere bodemvruchtbaarheid door het hoog organische stof gehalte. Door het innovatief composteringsproces wordt de stikstof grotendeels organisch gebonden, dit resulteert in een gelijkmatige en langdurige afgifte van de voedingstoffen (slow-release) die geschikt is voor elke grondsoort. Om de productie te realiseren koopt Komeco mest en andere organische stromen in die gecomposteerd, gedroogd en vervolgens geperst worden tot mestkorrels en granulaat. Door het tekort van organische stof in de bodem is er een toenemende vraag naar organische meststoffen wereldwijd. Hier ligt voor Komeco de uitdaging om hoge kwalitatieve meststoffen te leveren met de juiste prijs/kwaliteit verhouding.

Download:

  Control Union Certificaat

Komeco | Vormgeving Reclame Wolf | Realisatie: Sybit - Software op Maat